Offerte
De Videoproducers stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werktijd. Alle prijzen zijn exclusief 21% Btw. 
Dagprijs
De dagprijs geldt voor opdrachten tot en met 8 uur. Reistijd tot een uur afstand, van en naar de opnamelocatie, zit bij de dagprijs inbegrepen. Indien uw opdracht korter duurt, kunt u de overige tijd niet verplaatsen naar andere dagen. Langere dagen rekenen we af per extra gewerkt uur. 
Correctieronde
Na aflevering van de montage is er 1 correctieronde (per video) inbegrepen, bedoeld voor kleine correcties. Verdere, zowel inhoudelijke als visuele, wijzigingen worden per uur gefactureerd. 
De opdrachtgever kan v​oor het bestellen van extra correcties en/of aanpassingen, een kostenindicatie aanvragen voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd.  

Kosten op nacalculatie
Gemaakte onkosten t.b.v. van uw opdracht, zoals alle vormen van transport en parkeerkosten van alle crewleden worden doorbelast op uw factuur. Onze km vergoeding bedraagt 0,35 cent per kilometer. Bij buitenland opnames is een hogere km vergoeding van toepassing. Bij een opnamedag, waarbij De Videoproducers genoodzaakt zijn buiten de deur te eten, of eten te bestellen, worden de kosten voor ontbijt, lunch en diner (afhankelijk van de duur van de draaidag) van alle crewleden doorbelast op uw factuur. Onder de draaidag vallen ook montagewerkzaamheden als deze aansluitend op dezelfde dag plaatsvinden. Eventuele hotelovernachtingen worden tevens doorbelast voor alle crewleden.
Onder kosten op nacalculatie valt ook de doorbelasting van muzieklicenties en licenties van grafische beeld effecten en/of templates. 
Indien de opdrachtgever vooraf om een begroting van de kosten op nacalculatie verzoekt, vermelden wij dit in de offerte als het productiebudget. Dit betreft een zo goed mogelijke inschatting op basis van de op dat moment verstrekte informatie door de opdrachtgever. De Videoproducers kan ten alle tijde een verhoging van het productiebudget doorrekenen, als de opdrachtgever de opdracht wijzigt of uitbreidt. 

Verhindering
In sommige gevallen, zoals ziekte, ongevallen of andere buitengewone situaties, kan De Videoproducers niet in vaste teamsamenstelling haar werk uitvoeren. Onze eerste voorkeur gaat uit naar het verplaatsen van een opname, zodat de opdracht alsnog door De Videoproducers wordt uitgevoerd. Een alternatieve optie is het inzetten van een collega cameraman, editor of verslaggever.

Aansprakelijkheid
Indien De Videoproducers niet in staat is om een videoproduct af te leveren door buitengewone omstandigheden; zoals falende apparatuur, logistieke problemen, uitzonderlijke nieuwsgebeurtenissen,​ privé-omstandigheden, of ziekte waarbij geen vervanging beschikbaar is, zal De Videoproducers de opdrachtgever geen kosten in rekening brengen en een eventuele aanbetaling terugbetalen. Verder draagt De Videoproducers geen enkele andere vorm van aansprakelijkheid.

Wanneer De Videoproducers niet volledig kunnen voldoen aan een opdracht, door bijvoorbeeld het verloop, ontstane of beperkende situaties op een draaidag, alsmede onduidelijke of onvolledige communicatie tussen opdrachtgever en De Videoproducers zijn De Videoproducers niet aansprakelijk. De Videoproducers zal in de montage naar een alternatieve mogelijkheid zoeken om de mogelijk ontbrekende inhoud alsnog te communiceren op andere wijze, bijvoorbeeld door middel van tekst. Ontstane situaties zoals hierboven beschreven schorten een betalingsverplichting niet op.

Annulering
De Videoproducers verzoekt u een annulering ongeacht de reden altijd per e-mail te melden. Tot uiterlijk 7 dagen voor de opname of montage dag kunt u kosteloos annuleren, hierbij in acht nemende dat eventuele voorbereidende werkzaamheden wel gefactureerd zullen worden, ook als deze niet in de offerte vermeld stonden. Bij een annulering bij minder dan 7 dagen van tevoren wordt 25% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht. Bij een annulering binnen minder dan 5 dagen is dat 50%, bij minder dan 2 dagen 75% en 1 dag van tevoren 85%, of de dag zelf 100%. 
Bij annulering, op welk moment dan ook, worden geen reeds opgenomen (ruwe), alsmede (deels) gemonteerde, beelden/video's overhandigd. Alle al gemaakte kosten moeten worden voldaan. 

Klachten
Op het moment van aflevering zal de opdrachtgever controleren of het eindproduct voldoet aan zijn wensen. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen aan De Videoproducers per e-mail zijn bezwaar heeft ingediend kan de opdrachtgever geen beroep meer doen op het feit dat het eindproduct niet aan de opdracht voldoet. Ingezonden klachten, op welk moment dan ook, schorten de betalingsverplichting niet op.

Betalingstermijn
De Videoproducers hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Indien u niet voldoet aan deze termijn zullen wij eerst een herinnering sturen. Mocht uw betaling wederom uitblijven, dan zijn wij genoodzaakt het factuurbedrag te verhogen met 15%. Indien De Videoproducers genoodzaakt is facturen te overhandigen aan een incassobureau worden ook deze extra kosten in rekening gebracht.

Intellectueel eigendom
De Videoproducers is maker en heeft daarom het auteursrecht op het gemaakte materiaal of videoproduct. Deze rechten worden niet overgedragen. Wel geven wij onze opdrachtgever een licentie om het afgeleverde eindproduct overal en waar dan ook te vertonen. De opdrachtgever mag niet zonder toestemming het eindproduct, of delen daarvan hergebruiken of wederverkopen. (Vooraf) besproken ideeën, concepten en formats vallen ook onder het auteursrecht van De Videoproducers.

Voor het draaien in opdracht van omroepen kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt. De Videoproducers gaat ervan uit dat de opdrachtgevende omroep hierover een schriftelijke afspraak aanbiedt.

Ruw beeldmateriaal
Ruw beeldmateriaal geven wij nooit uit handen.

Archivering
14 dagen na oplevering van een eindmontage kunnen wij geen garantie meer geven dat uw videoproductie/montage of ruw beeldmateriaal nog beschikbaar is. Een opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het goed bewaren van de afgeleverde content. Mocht de opdrachtgever onverhoopt iets kwijtraken dan kan men altijd proberen De Videoproducers te contacteren, maar 14 dagen na oplevering kunnen wij geen garantie meer geven dat uw videoproductie/montage of ruw beeldmateriaal nog beschikbaar is.